Hanka Kubelková

Používám olejové barvy - pro jejich intenzitu.

Barvy a jejich kombinace, samy o sobě, vyvolávají pocity a představy něčeho známého, něčeho uloženého v naší paměti. Pro mě je malování druh komunikace. Malba zviditelňuje něco zdánlivě neviditelného. Něco, co nemusí být nutně vázáno na vědomí. Barvy, linie a tvary vytvářejí spojení mezi obrazem a tím, kdo ho pozoruje.

Těším se na naši spolupráci, kam až nás dovede.

„Slova jsou jako prst ukazující na měsíc. Když jej budeš sledovat, neuvidíš měsíc.“

Ateliér barev

 

Hanka